Jag heter Emil Åkerö och är utbildad kulturvetare, men även intresserad av makt och normer inom grupper. Maktdiamanten är ett verktyg jag försöker skapa, en teoretisk modell och en praktisk metod, för att jobba med att synliggöra detta. Följ med.